rolex datejust price iwc portofino chronograph rose gold fake watches panerai submersible 2500 price luxury watches india replica rolex rolex datejust 31 panerai luminor marina 40mm white dial replica watches uk patek extract archives breitling gold watches for sale fake watches bust down chain used omega watches for sale fake watches

Temel ilke ve de?er olarak güven ve dayan??madan taviz vermeyen SERPA YAPI MALZEMELER?, kuruldu?u günden bu yana, nice insan?m?z?n fabrika ve i? yeri kurmas?na yard?mc? olmu?tur.

Varolma nedenimiz, konfor olmaktan ??k?p as?l ihtiya?lardan olan yap? malzemeleri al?m?n? kolay hale getirmektir. Bu anlamda sat??a yakla??m?m?z "Her?eye ra?men sat??" olmay?p, do?ru tespit edilen "?htiyac?n giderilmesi" oldu?u gibi, hizmetlerimizden yararlanlar da "Mü?teri" olmay?p, olu?an fayday? ortak payla?t???m?z, mutlak memnuniyetini ve mutlulu?unu hedefledi?imiz "??tirak?ilerimizdir".

SERPA YAPI MALZEMELER? olarak hayalimiz "Bir gün yap? malzemeleri ihtiyac?n? gidermek isteyen herkesin u?rayaca?? ilk adresin olmas?d?r."

?LET???M

29 Ekim Mahallesi ?zmiryolu Cadde 10.km No:386/B Nilüfer/BURSA

(T)0224 413 23 30

(F)0224 413 23 32

serpa@serpayapi.com

?LET???M FORMU